Zaistnieć w sieci
Zasady współpracy

Na opracowanie serwisu lub aplikacji składa się szereg działań podejmowanych przez nas jak i przez Zamawiającego.

1Art4Net współpracę rozpoczyna od określenia założeń i celów przedsięwzięcia. Tak można oszacować zakres prac i przygotować ofertę.

2Przystępujemy do opracowania koncepcji, której elementami najczęściej są opisy funkcjonalne, mapy myśli, diagramy przypadków użycia, harmonogramy (diagram Gantta). Równocześnie tworzymy projekt graficzny, który w formie infografiki dołączony zostanie do pozostałej dokumentacji. Całość prezentujemy Zamawiającemu.

3Eksperci Art4Net przechodzą do etapu konsultacji, w trakcie którego Zamawiający zgłasza uwagi i sugestie do opracowania. Zakończenie tego etapu następuje w momencie akceptacji przez Zamawiającego projektu graficznego i koncepcji.

4W tym etapie przystępujemy do stworzenia serwisu/aplikacji i implementacji funkcjonalności. Na tym etapie uruchamiana jest testowa wersja strony/aplikacji, do której otrzymuje dostęp Zamawiający. W ten sposób może on śledzić postęp prac i zgłaszać ewentualne sugestie jeszcze na etapie tworzenia.

5Po zakończeniu prac programistycznych serwis/aplikacja poddawana jest testom, od których wyniku uzależnione są dalsze działania. W międzyczasie opracowywana jest metoda migracji danych z dotychczasowej bazy danych serwisu/aplikacji Zamawiającego - często wiąże się to z opracowaniem szeregu skryptów automatyzujących ten proces.

6Pozytywny wynik testów otwiera drogę do ostatecznego wdrożenia serwisu/aplikacji i jego produkcyjnego uruchomienia. Etap ten poprzedzamy krótkim szkoleniem personelu, który ma rozpocząć pracę z nowym serwisem/aplikacją.

Zrealizowane przez nas projekty obejmujemy opieką autorską co najmniej przez 12 miesięcy.
Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia współpracy o stałą asystę obejmującą np.: tworzenie drobnych elementów graficznych, przygotowywanie banerów, interaktywnych ankiet czy formularzy itp.

Art4Net oferuje także hosting i utrzymanie w ramach firmowej infrastruktury:

  • wirtualny serwer WWW
  • dostęp do bazy danych MySQL lub PostgreSQL
  • dostęp do interpretera języka PHP, Perl
  • dostęp do serwera FTP
  • konta pocztowe
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to dla nas kamień milowy każdego projektu. Zapewniamy szyfrowanie połączeń do części administracyjnej i formularzy przesyłających dane wrażliwe za pomocą SSL z wykorzystaniem klucza weryfikowanego certyfikatem wydanym przez zaufane Centrum Certyfikacji [CA] dla właściwej domeny klienta. CA wydające certyfikat jest obecne w najpopularniejszych przeglądarkach: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome w systemie Windows XP i wyższych. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo oraz stabilność naszych aplikacji.

Powrót
Skontaktuj się z nami | © Art4net s.c.